Johan Basiliades
Eugène Demolderlaan 1 bus 5
1030 Schaarbeek
johan.basiliades@vldbrussel.be

Johan Basiliades, “Buls versus Anspach” of eerst Anspach en dan Buls”. Voor het Willemsfonds 29 mars 2009
Aangepast voor « Werven van Verzet, Werven van vernieuwing » 23 september 2009
Lees meer...

Johan Basiliades, « Buls versus Anspach »ou « Anspach et puis Buls » pour le Willemsfonds 29 mars 2009, adapté pour « Werven van Verzet, Werven van vernieuwing » 23 septembre 2009
Lees meer ...

Johan Basiliades, « D’une schizophrène-paranoïde et d’une mauvaise psychologue » -Bedoeld als opinietekst voor Le Soir (Carte Blanche) eind augustus 2007, in volle regeringsvorming, maar finaal niet ingezonden.
Lees meer ...

Sven Gatz & Johan Basiliades, ‘Stadslucht maakt vrij: de klassestrijd voorbij'. De stad is motor van regionale welvaart in: Ruimte & Planning. Tijdschrift voor Ruimtelijke planning, stedenbouw en huisvesting (jaargang 27, nr.1, 2007) Rubriek Woord en wederwoord. reactie op bijdrage "En toen schiep de middenklasse de binnenstad naar zijn beeld en gelijkenis. Gentrifiëring is geen motor voor stadsvernieuwing" door Guy Baeten.
Lees meer ...

Johan Basiliades, ‘Brussel digitale hoofdstad van Europa’ Een blik op een voluntaristische aanpak van een werkgeversorganisatie, in: Patrick Stouthuysen en Jan Pille (red), The State of the City - The City is the State ( Stadslucht Maakt Vrij, Sven Gatz, Christian Leysen, Sas van Rouveroij) , VUBPRESS, 2007
Lees meer ...

Patrick Stouthuysen & Johan Basiliades, ‘De droom van Sismodi'. Stedelijkheid als alternatief voor nationalisme? in : Patrick Stouthuysen en Jan Pille (red), The State of the City - The City in the State ( Stadslucht Maakt Vrij, Sven Gatz, Christian Leysen, Sas van Rouveroij) , VUBPRESS, 2007
Lees meer ...

Patrick Stouthuysen & Johan Basiliades, ‘Over oude en nieuwe stedelijkheid’in: Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades (red), Stadslucht Maakt Vrij, Sven Gatz, Christian Leysen, Sas van Rouveroij , VUBPRESS, 2005
Lees meer ...

Johan Basiliades, ‘Stedelijkheid als sleutel tot regionaal succes’in: Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades (red), Stadslucht Maakt Vrij, Sven Gatz, Christian Leysen, Sas van Rouveroij , VUBPRESS, 2005
Lees meer ...

Johan Basiliades, "Steden in de loop der beschaving", - boekbespreking van Peter Hall, Cities in Civilisation. Culture, Innovation and Urban Order, Weidenfeld & Nicolson, 1998, Phoenix, blz. 1169, voor www.liberales.be (april 2005).
Lees meer ...

Steven Van Garsse & Danny Vileyn ‘Flamingant en francofiel’, Johan Basiliades (VLD) is vol ambitie voor Brussel - interview in: Brussel Deze Week - Donderdag 1 september 2005 - Nummer 998 – blz. 3
Lees meer ...

Christian Leysen, Sas van Rouveroij & Sven Gatz m.m.v. Johan Basiliades, "Vlaanderen (mentaal) verstedelijken". Deze bijdrage is een uitwerking van het Liberaal Stedenmanifest geschreven voor de digitale nieuwsbrief Liberales (www.liberales.be). De tekst werd ook gepubliceerd in het vakblad Ruimte & Planning. Tijdschrift voor Ruimtelijke planning, stedenbouw en huisvesting (jaargang 25, nr.1, 2005). en in Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades (red), Stadslucht Maakt Vrij, Sven Gatz, Christian Leysen, Sas van Rouveroij , VUBPRESS, 2005
Lees meer ...

Johan Basiliades, " Zijn liberalisme en nationalisme als water en vuur?" - boekbespreking van Yael Tamir, Liberal Nationalism, Princeton University Press, 1993, 196 blz, voor www.basiliades.be - (september 2004)
Lees meer ...

Johan Basiliades "Garibaldi. Zijn leven, daden en ideeën in de juiste context geplaatst" - boekbespreking Jasper Ridley, Garibaldi, Phoenix Press, 2001 (1e ed. 1974), 718 blz., voor www.liberales.be (mei 2004)
Lees meer ...

Johan Basiliades, "Kanttekeningen bij de Universele Seculiere Moraal", essay voor www.liberales.be naar aanleiding van Dirk Verhofstadts "Pleidooi voor individualisme" (7 mei 2004)
Lees meer ...

Johan Basiliades, "Hoe Canada omgaat of zou kunnen omgaan met minderheden" - boekbespreking Will Kymlicka, Finding Our Way, Rethinking Ethnocultural Relations in Canada, Oxford University Press, 1998, voor www.liberales.be ( Maart 2004)
Lees meer ...

Johan Basiliades, "De mythe van de staat" - boekbespreking Ernst Cassirer, The Myth of the State, Yale University Press, 1946, voor www.liberales.be (februari 2004)
Lees meer ...

Johan Basiliades, "Vlaanderen is in de greep van de creatieve economie", Opinietekst in De Tijd - (22-01-2004)
Lees meer ...

Sven Gatz & Patrik Vankrunkelsven, Het Blauwe Boekje, Tweespraak over Links-liberalisme opgetekend door Johan Basiliades, (Van Halewijck, 2003)
Lees meer ...

Johan Basiliades, "De opkomst van de creatieve klasse" - boekbespreking van, Richard Florida, The Rise of the Creative Class, and how it?s transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York, 2002, 404 blz. voor www.liberales.be , (oktober 2003)
Lees meer ...

Johan Basiliades en Sven Gatz, "De rechten van minderheden in Brussel: een links-liberale kijk op minderheidsrechten" in Patrick Stouthuysen en Sven Gatz (red.) Een vierde weg? Links-liberalisme als traditie en als oriëntatiepunt (VUB PRESS, 2001); deze tekst verscheen in een eerdere versie in Vlaanderen Morgen, 6/1997.
Lees meer ...

Johan Basiliades, "De lotgevallen van het radicalisme in België. Het ontstaan, de opkomst en de ondergang van een negentiende-eeuwse links-liberale stroming" in Patrick Stouthuysen en Sven Gatz (red.) Een vierde weg? Links-liberalisme als traditie en als oriëntatiepunt (VUB PRESS, 2001);
Lees meer ...

Johan Basiliades, "Philosophie et histoire de la sécurité sociale, du 19e au 20e siècle: naissance d'un système de sécurité sociale" In: Guide Social Permanent, Commentaire Droit de la sécurité sociale, Kluwer ced-Samson, 1997

Johan Basiliades, Romantiek e 'humanisme-kritiek' bij Georges Gusdorf (over Georges Gusdorf, Le romantisme, Parijs, Payot, 1993) - een kritische bibliografie in: de Uil van Minerva, tijdschrift voor geschiedenis en wijbegeerte van de cultuur, volume 10, nummer 4, zomer 1994.